• தற்போது வேட்புமனு தாக்கல் நடைப்பெற்று வருகின்றது.